Preview of the tracks - some of them I shortened to help you decide to order my cd ;-)

 

 

1. When I Open My Heart

2. You Speak

3. Beautiful

4. Always

5. To Death

6. In The Night

7. Gethsemane

8. Wait For You

9. You Know Me

10. Let Me Love You

11. Star (a tribute to my father)

12. Healing

13. Nain

14. I Know You're There

 

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Johan Doornenbal heeft toestemming voor gebruik verkregen van Buma/Stemra. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te [weder]verkopen, verspreiden e.d.